• Đơn hàng của tôi

Bảo mật thông tin

QUY ĐỊNH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Thông tin cá nhân của thành viên trên Sàn thương mại điện tử Komodo.vn được Sàn Komodo.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sàn thương mại điện tử Komodo.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Sàn thương mại điện tử Komodo.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Sàn thương mại điện tử Komodo.vn

0 Giỏ hàng của tôi